Allmänna Villkor

VILLKOR FÖR SUBCARD® LOJALITETSPROGRAM

Subcard® lojalitetsprogram (“Subcard®”) drivs och hanteras av Eat Commerce Limited by guarantee, (“Eat Commerce”), registrerat i England och Wales på adressen 40 Oxford Road, High Wycombe, Buckinghamshire HP11 2EE, UK med registreringsnummer 06257445.

Subcard® drivs och hanteras av Eat Commerce Ltd, vilket är ett dotterbolag till European Independent Purchasing Company Ltd. (verkar under namnet IPC Europe) vars medlemmar består av franchisetagare till Subway®. (Vi benämns var för sig som “Eat Commerce” eller “IPC Europe” och gemensamt som ”vi”, ”oss” och ”vår/våra”).

Observera att Subway®-gruppen inklusive dess närstående företag och dotterbolag utgör ett separat företag. För mer information om Subway och deras närstående företag och dotterbolag ber vi dig att läsa vidare på Subway®’s hemsida genom att klicka på följande länk http://www.subway.com/sv-SE.

För mer information om hur vi delar dina personuppgifter ber vi dig att läsa vår Personuppgiftspolicy.

När du har att göra med någon av dessa företag kommer personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vara det företag som du interagerar med eller med vilket dina personuppgifter delats.
Personuppgiftsansvarig är ett företag som bestämmer varför och hur dina personuppgifter behandlas.

 

1. Användarvillkor

Dessa villkor (“Villkor”) gäller för denna websida https://subcard.subway.co.uk/cardholder/sv/ (“Siten”). Genom accepterandet och det fortsätta användandet av Siten, mobilapplikationen, deltagandet i lojalitetsprogrammet och användandet/registreringen av ditt Subcard® (“Kortet”) accepterar du dessa Villkor. Om du inte godtar dessa Villkor ber vi dig omedelbart att lämna Siten och att inte surfa eller använda Siten. Villkoren är bindande.

För att ansluta dig till Subcard® kan du välja mellan att antingen registrera dig för Kortet som du kan få genom att fråga i någon utvald Subway®-restaurang eller att ladda ned Subcard®’s mobilapplikation (“Subcard® app”) från Google Play store eller Apple App store.

För att bli en Subcard®-medlem måste du vara bosatt i Sverige samt vara över 18 år.

Personer under 18 års ålder får inte delta i Subcard®’s lojalitetsprogram. För mer information, besök vår Personuppgiftspolicy.

Du har inte rätt att överlåta, underlicensiera eller annars överföra några av dina rättigheter enligt dessa Villkor.

Vinster och tävlingar

Det kan förekomma kampanjer med tävlingsdragningar, vinstutdelningar och andra kampanjer och marknadsföringsaktiviteter (“Kampanj”) på Siten eller som marknadsförs av Subway®. Särskilda villkor gäller för varje sådan Kampanj. Vi rekommenderar att du läser dessa noga om du väljer att delta.

Vi kan också komma att dela dina uppgifter med ett tredjepartsföretag som deltar i Kampanjen vilken kan komma att dela ut priser till vinnaren. Om du önskar få detaljer om dessa tredjepartsföretag så ber vi dig att läsa personuppgiftspolicyn för eventet innan du deltar. Om du vinner kan vi komma att kontakta dig per telefon eller email för att informera dig om den vinst som du har vunnit.

OBSERVERA att du har möjlighet att närsomhelst avböja genom att logga in och ändra dina inställningar under samtyckescentret.

 

2. Minderåriga

Du är ansvarig för och intygar att du är minst 18 år gammal och att du har rättslig befogenhet att ingå och acceptera dessa Villkor och besöka denna site i enlighet med dessa Villkor. Vi uppmanar till övervakning av minderåriga under ditt förmyndarskap. Om du misstänker att ett barn under 18 år självmant har överfört personuppgifter ber vi dig att kontakta oss så att vi kan vidta sådana skäliga åtgärder för att radera sådan information i enlighet med gällande lagstiftning. Du intygar även att all information som lämnas är sann och riktig, eventuell falsk eller bedräglig information är ditt ansvar och vi förbehåller oss rätten att enligt eget omdöme avsluta eller stänga ner ditt konto närsomhelst om du bryter mot dessa Villkor.

Vi samlar inte in uppgifter som rör barn, för vidare information, vänligen klicka på vår Personuppgiftspolicy.

 

3. Kortet

Kortet utfärdas av och förblir Eat Commerces egendom. Eat Commerce förbehåller sig rätten att när som helst i tiden, enligt dess eget omdöme och utan meddelande härom, avstå från att utfärda Kort och att antingen ändra dessa Villkor eller säga upp, återkalla eller avsluta Kort, inklusive återkallande eller avslutande av Subcard®-app och/eller eventuella insamlade poäng.

Kortet får endast användas av personen som ansökt och registrerats för Kortet. Endast ett Kort utfärdas för varje Subcard®-medlem.

Kortet får inte vidareöverlåtas och får endast användas hos deltagande Subway®-restauranger för ditt eget personliga bruk.

Kortet är ett lojalitetskort och kan inte användas som någon form av kreditkort, garantikort eller ålder- eller identitetskort.

 

4. Subcard®-appen

Subcard®-appen erbjuds som en del av Subcard® och är endast tillgänglig för kompatibla mobiltelefoner.

Eat Commerce Limited förbehåller sig rätten att blockera användare från Subcard®-appen enligt eget omdöme i händelse av att användaren inte följer dessa Villkor.

 

5. Poäng

Poäng intjänas enligt följande:

1) Registrerade Subcard®-medlemmar: Subcard®-appen (efter aktivering av kontot genom att klicka på länken i mailet som skickats av oss) kommer poäng att intjänas med en nivå om 10 poäng för varje 15 kronor som spenderats på köp genomförda i Sverige (”Standardpoäng”);

2) Dubbelpoäng: när Subcard®-appen är registrerad och triggad (i enlighet med stycket nedan), och skannad för köp två gånger under en sju (7)-dagarsperiod kommer poäng att intjänas med en nivå om 20 poäng per 15 kronor som spenderats på köp genomförda i Sverige (”Dubbelpoäng”).

Registrerade Subcard®-medlemmar kommer ha möjlighet att intjäna Dubbelpoäng: en Subcard®-app är triggad när en Subcard®-medlem genomför 2 stycken köp under en  sju (7)-dagarsperiod. Första köpet för vilket en Subcard®-app skannas inräknas inte, inte heller eventuella efterföljande köp genomförda under den dagen. En Subcard®-medlem behöver genomföra minst ett köp inom sju (7) dagar räknat från det senaste köpet för att intjäna Dubbelpoäng och därefter genomföra ytterligare minst ett köp inom sju (7) dagar från det senaste köpet för att behålla Dubbelpoäng. En Subcard®-medlem upphör att intjäna Dubbelpoäng om den inte fortsätter att genomföra köp inom de sju (7) efterföljande dagarna och återgår då till att intjäna Standardpoäng. Dubbelpoäng utlöses igen så snart en Subcard®-medlem genomför två köp inom en sju (7)-dagarsperiod i enlighet med vad som anges i detta stycke.

Första registreringen: En Subcard®-medlem intjänar dubbla poäng under de 28 dagarna efter första registreringen av varje köp. Efter de första 28 dagarna efter Subcard®-medlems registrering kommer intjäning av Standardpoängs- och Dubbelpoängsnivåer (när det Triggats) ske i enlighet med vad som anges ovan. Poäng intjänade vid tidpunkt före registrering av Subcard®-appen kommer inte att uppdateras retroaktivt eller ”fyllas på”.

Subcard®-appen måste skannas vid köptillfället för att intjäning av poäng ska ske, och Dubbelpoäng kommer inte att tilldelas retroaktivt när en Subcard®-medlem underlåtit att visa Subcard®-appen vid någon transaktion.

Eat Commerce förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra mängden och värdet av poäng som intjänas i Sverige, vilket ges effekt 14 dagar efter sändande av elektroniskt meddelande härom. Samtliga poäng som samlats in fram till dagen för ändring av nivå ska dock kunna lösas in i enlighet med dessa villkor. Vissa kampanjerbjudanden kommer inte kunna utnyttjas i kombination med utgivande av Standardpoängsnivåer, vilket Eat Commerce beslutar enligt eget omdöme. Dubbelpoäng kan intjänas vid sidan av Subsquad®-poäng men kan inte utnyttjas i kombination med andra erbjudanden. Subsquad®-poäng dubbleras inte.

Poäng kan tilldelas köp genomförda i Subway®-restauranger och kan lösas in mot tillgängliga produkter i Subway®-restauranger så som marknadsförs från tid till annan och kan komma att ändras. Poäng kan enbart erhållas eller lösas in genom uppvisande av Subcard®-app i samband med utcheckning vid betalning av transaktion. Vänligen notera att poäng inte kan lösas in innan du har  aktiverat din Subcard®-app i enlighet med “Registrerade Subcard®-medlemmar” punkten 5 som anges ovan.

Poäng kan inte växlas in eller bytas mot kontanter.

Subcard®-medlemmen kan samla upp till 5000 poäng oavsett tidpunkt. Subcard® förbehåller sig rätten att närsomhelst enligt dess eget omdöme och efter elektroniskt meddelande härom inom skälig tid dessförinnan, höja eller sänka den maximala gränsen som kan erhållas. Eventuella poäng överstigande den införda nivån kan komma att förloras.

Subcard® har rätten att bestämma en gräns för antal poäng som kan tilldelas till varje Subcard®-medlem i samband med särskilda kampanjvaror på vilka ytterligare poäng tilldelas.

Subcard® har rätten att närsomhelst avräkna tilldelade poäng om de aktuella produkterna till vilka sådana tilldelade poäng tillhör har återlämnats eller om köpet av produkter avbrutits oavsett orsak och återbetalning av betalningssumman görs.

Ditt Subcard®-medlemskap har inte ett bestämt utgångsdatum. Om du inte genomfört något köp under de senaste 12 månaderna kommer dock poäng tillhörande ditt medlemskap att upphöra och poängnivån sättas till noll.

 

6. Förlorad eller stulen mobiltelefon

Om du tappar bort din mobiltelefon eller Subcard®-appen slutar att fungera kan Subcard®-appen laddas ned på nytt och förutsatt att du återaktiverar kontot med den ursprungliga emailadressen kommer dina poäng att bli överförda till din nya Subcard®-app.

 

7. Subsquad®

För att skapa ett nytt Subsquad® behöver du ange ett Squad-namn (mellan 3 och 30 tecken långt) och bjuda in 1 till 8 vänner att ansluta till ditt team (“Squad”). Subsquad® ger Subcard®-medlemmar möjligheten att skapa en Squad inom vilken andra Subcard®-medlemmar kan få fördelar från genomförda köp med ett registrerat Subcard® vilket möjliggör intjäning av ytterligare poäng. För att delta i Subsquad® behöver du tillåta funktionstillägget till Subsquad® och skapa en Squad så som anges ovan.

För att skapa en Squad behöver du den uppdaterade versionen av Subcard®-appen och tillåta funktionstillägget för att kunna använda det, vartefter du har möjlighet att via email och textmeddelande (SMS) bjuda in dina Subcard® medlemsvänner och andra Subcard®-medlemmar att ansluta till din Squad.

All information som lämnas till Subsquad® kommer att hanteras i enlighet Subcard® Personuppgiftspolicy vilken du kan läsa mer om genom att klicka på följande länk https://subcard.subway.co.uk/cardholder/sv/

Notera att för deltagande i Subsquad® måste Subcard®-medlemmar tillåta att andra Subcard®-medlemmar från deras Squad kan se deras Subcard®-användarnamn och motta notifieringar med anledning av genomförda köp hos Subway®-restauranger av samtliga i en Squad-grupp för att kunna få fördelar från dessa köp.

När Subcard®-medlemmar har skapat en Squad bestående av totalt mellan 2 och 8 medlemmar, kommer skaparen av varje Subsquad® förses med en unik alfanumerisk referenskod som möjliggör för andra Subcard®-medlemmar att ansluta till denna Squad. Endast personer som har ett giltigt och registrerat Subcard® kommer kunna ansluta till en Squad. Kränkande eller stötande ord får inte användas. Subcard® tar inte något ansvar för användning av något kränkande eller stötande ord och har rätten att, efter eget omdöme, neka en Squad eller vägra att allokera poäng till någon Subcard®medlem i en Squad som innehåller sådana ord.

Subcard®-medlemmar får endast vara medlemmar i en Subsquad® i taget. Om du önskar lämna en Subsquad® kan du göra detta närsomhelst genom att följa länken och instruktionerna under Subsquad® skärmen, “lämna denna Subsquad®”.

När en Subsquad® har skapats kommer medlemmarna i denna Squad att erhålla push-notifieringar som skickas genom Subcard®-appen, för att informera varje Squad-medlem när en annan medlem i samma Squad har genomfört ett köp i en Subway®-restaurang tillsammans med dennes Subcard®. Om minst en medlem av denna Squad genomför ett köp inom 4 timmar efter annan medlems genomförda köp (“Kvalificerad Tidsram”) kommer båda medlemmarna i denna Squad som genomfört köp att bli premierade med ytterligare 50 poäng, som adderas till deras Subcard®. Resterande del av denna Squad kommer inte att få några ytterligare poäng från detta köp eftersom de inte genomfört något köp inom Kvalificerade Tidsramen. Samtliga köp genomförda utanför den Kvalificerade Tidsramen initierar en ny tidsperiod. Minst två stycken medlemmar i en Squad behöver genomföra ett köp inom Kvalificerade Tidsramen för att poäng ska tilldelas.

Bonuspoäng kommer endast att tilldelas vid ett tillfälle inom varje Kvalificerade Tidsram. Ytterligare köp som genomförs av annan Squad-medlem inom samma Kvalificerade Tidsram kommer enbart medföra en ökning av poäng i enlighet med tilldelningen av de ordinarie Subcard®-poängen (som anges ovan). Kvalificerade Tidsramar överlappar inte i tid. En period om 24 timmar tillåter upp till 6 stycken Kvalificerade Tidsramar under vilka ytterligare 50 poäng kan intjänas, vilket möjliggör upp till 300 ytterligare poäng för varje 24-timmarsperiod, förutsatt att kvalificerade köp har genomförts i enlighet med dessa Villkor. Poäng kommer att vara synliga i Subsquad®-tillägget i Subcard®-appen påföljande arbetsdag.

Köp som genomförs utanför den Kvalificerade Tidsramen men inom 24 timmar från första köp som aktiverar en Kvalificerad Tidsram kan, utifrån Subcard® eget omdöme, belönas med 50 ytterligare poäng om köpet är försenat på grund av köer, restaurangutbud eller andra faktorer som påverkar ett restaurangsköp och som är utanför Subcard®-medlemmens kontroll.

Subcard® förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra allokeringen av intjänade poäng till medlem i en Squad som använder Subsquad®. Subcard® förbehåller sig rätten att närsomhelst upphöra med att tillhandahålla Subsquad®.

Poäng som intjänats med användande av Subsquad® gäller endast för köp genomförda i deltagande Subway®-restauranger som ligger i Sverige. Inget minsta köpbelopp gäller för Subsquad®-köp som kvalificerar för intjänande av poäng.

Subsquad® bonuspoäng kommer inte tilldelas för några köp där skuldsedel eller kredit utfärdats för Subcard® av en Subway®-restaurang. Subcard® förbehåller sig rätten att avlägsna poäng från ett Subcard®-konto om det misstänks att dessa har erhållits på ett bedrägligt sätt eller i strid med dessa Villkor.

 

8. Immateriella rättigheter (IP)

Siten innehåller material såsom varumärken, design- och upphovsrättsligt skyddat material, och/eller andra immateriella rättigheter ägda av antingen Eat Commerce, annan tredje part eller av Subway® under licens till Eat Commerce och/eller IPC Europe.

Siten innehåller även bearbetningar, design och layouter, mjukvara och andra applikationer. Denna uppräkning är inte avsedd att vara en uttömmande lista av samtliga rättigheter ägda av eller licensierade till eller från oss. Samtliga rättigheter som inte uttryckligen upplåts förbehåller vi oss rätten till. Vi upplåter till dig en begränsad, icke-exklusiv licens att se och använda IP enbart för din personliga användning. All typ av kommersiell användning är strängt förbjuden.

Inga immateriella rättigheter som finns på Siten får kopieras, distribueras, reproduceras eller spridas i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering eller inspelning eller på annat sätt utan skriftligt godkännande från Subway® och/eller oss. Användning av eller besök på Siten medför varken mottagande, erhållande eller på annat sätt någon licens, titel eller äganderätt, exklusiv användningsrätt eller någon form av immateriell äganderätt. Du bekräftar att du inte kommer att skapa bearbetade eller vidareutvecklade verk eller exploatera IP från Siten på något sätt.

Denna Siten får varken användas i strid med dessa Villkor, tillämplig lagstiftning eller på sätt som kränker tredje mans rättigheter. Användning av denna Site för olovligt eller förbjudet syfte antingen enligt dessa Villkor eller tillämplig lag, vare sig i strid med civilrättslig eller straffrättslig lagstiftning, ska utgöra ditt eget ansvar och du kommer hållas ansvarig för sådant agerande. Varken vi eller Subway® ska hållas ansvariga för sådant agerande. Subcard® kommer omedelbart att avsluta Subcard®-medlemskapet och du kommer antingen behöva återlämna eller förstöra alla eventuella kopior av materialet som du har använt.

Du accepterar att i händelse av otillåten användning av denna IP vilket orsakar irreparabel skada för Subcard® eller Subway®, har de rätt att, utöver andra tillgängliga remedier enligt lag, beviljas ett yrkande om förbud gentemot fortsatt användning.

Du accepterar även att inte begå intrång i någon tredje parts IP-rättigheter genom denna Site.

 

9. Virus

Vi lämnar ingen garanti för att denna Site är säker eller fri från buggar eller virus. Du ansvarar för konfigurering av din informationsteknologi, datorprogram och plattform för att ansluta till vår site. Du behöver använda ditt eget antivirusprogram.

Du får inte inkräkta mot den avsedda funktionaliteten av Siten eller de tjänster som tillhandahålls, skicka filer, data eller annat material som innehåller datorvirus, maskar, trojanska hästar eller som innehåller andra instruktioner eller annan utformning som skulle förstöra data eller programmering eller orsaka siten eller någon annan utrustning eller system att bli inaktiv eller oduglig att användas fullt ut utifrån hur det avsetts. Du får inte skicka någon kommunikation till eller genom Siten som strider mot någon lokal eller internationell lagstiftning och/eller innehåller nedsättande förolämpningar, grovt eller motbjudande material eller medför intrång i tredje parts rättigheter. Du kommer hållas ansvarig för de ageranden som beskrivs i detta avsnitt.

 

10. Tredjepartslänkar

Denna Site innehåller länkar till andra webbsidor, tredjepartslänkar, vilka varken härrör från eller har granskats av Subcard®. Information genom dessa tredjepartslänkar utgör inte del av vårt ansvar, och vi ber dig därför att läsa igenom dessa tredjeparterssidors villkor och personuppgiftspolicy eftersom det är på ditt ansvar om du väljer att använda dem. De kan komma att dela dina personuppgifter med oss men sådant delande av information regleras av tredjepartens personuppgiftspolicy och inte vår. I situationer där dina personuppgifter delas med oss utgör vi ”personuppgiftsbiträde” så som definieras av relevant och vid tidpunkten tillämplig personuppgiftslagstiftning. Vi åtar oss att följa våra rättsliga skyldigheter i egenskap av ”personuppgiftsbiträde”.

 

11. Ansvarsfriskrivning

Varje undantag eller begränsning av ansvar i dessa Villkor gäller för oss (Eat Commerce Limited och/eller IPC Europe) Subway®, företagsledning och styrelse samt dess anställda och agenter.

Informationen och tjänsten under Siten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag vare sig uttryckliga eller underförstådda. Vi lämnar inte några garantier – direkta, underförstådda eller på annat sätt – rörande tillgängligheten, felfrihet avseende Siten eller att dess servrar kommer vara fria från virus eller andra skadliga komponenter eller defekter.

Vi frånsäger oss inte ansvar för död eller personskada som uppkommer på grund av vår grova oaktsamhet, bedrägliga eller förvanskade beteende eller annat ansvar som inte kan frånsägas under svensk lag.

Vi varken garanterar eller ansvarar för innehållet på Siten och du accepterar att använda Siten på din egen risk i den utsträckning som godtas av lag. Vi undantar samtliga underförstådda och uttryckliga förbindelser, garantier, utfästelser och andra villkor som kan gälla för Siten eller innehåll däri.

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot någon användare för någon förlust eller skada, vare sig hänförlig till kontrakt, kränkning eller vårdslöshet, brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, även i händelse den varit förutsedd, har uppstått under eller i anslutning till användningen eller oförmågan att använda Siten, uteblivna affärer, förlust eller skada orsakad av virus, denial-of-service-attack eller annan skadlig teknologi, data eller skyddat material som kan infektera din dator eller utrustning.

 

12. Skadeslöshetsförbindelse

OM DU BRYTER MOT DESSA VILLKOR KOMMER DU ATT HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT OSS FÖR SAMTLIGA KOSTNADER SOM VI ELLER VÅRA FRANCHISETAGARE ÅSAMKAS PÅ GRUND HÄRAV. UNDERLÅTENHET ELLER FÖRSUMMELSE ATT DRIVA IGENOM NÅGON AV VÅRA RÄTTIGHETER ENLIGT DESSA VILLKOR SKA INTE ANSES MEDFÖRA ETT AVSTÅENDE FRÅN SÅDAN RÄTT ELLER ANNAN RÄTT HÄRUNDER. INGET ENSKILT ELLER DELVIST UTNYTTJANDE AV NÅGON RÄTT ELLER KOMPENSATION SKA MEDFÖRA HINDER MOT ELLER UTNYTTJANDE AV YTTERLIGARE RÄTTIGHET ELLER KOMPENSATION.

 

13. Ansvarsbegränsning

VI FRÅNSÄGER OSS ALLA TYPER AV ANSVAR I DEN OMFATTNING SOM ÄR MÖJLIG ENLIGT LAG FÖR VARJE BELOPP ELLER VARJE FORM AV FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU ELLER TREDJE PART DRABBAS AV INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKT, INDIREKT, SKADESTÅND ELLER FÖLJDFÖRLUST ELLER SKADA I ANSLUTNING TILL DENNA SITE.

 

14. Säkerhet

När du skapar ett konto kommer vi be dig att ange ett användarnamn och ett lösenord vilka kommer användas som säkerhet för ditt konto. Säkerheten för ditt konto är ditt ansvar och du är ansvarig om någon annan använder ditt konto eller delar ditt lösenord med annan.

Vi ber dig att hålla ditt användarnamn och lösenord för dig själv, och inte dela detta med någon. Om du tror att ditt lösenord har gått förlorat eller att ditt konto har blivit hackat, vänligen kontakta oss omedelbart så att vi kan utreda problemet. Vi kan under mellantiden komma att spärra ditt lösenord.

 

15. Notifieringar

För att få information om de olika typerna av notifieringar som vi skickar ut och hur vi tar kontakt, vilka olika alternativ som du har att acceptera respektive avböja till, ber vi dig att läsa vår Personuppgiftspolicy.

 

16. Avsluta medlemskap

Du har rätt att när som helst avsluta ditt Subcard®-medlemskap och om du väljer att göra detta förlorar du rätten att lösa in alla oanvända poäng. Vi kommer att radera ditt konto inklusive dina personuppgifter om inte vi har rättslig grund för att behålla dessa för en längre period. För att avsluta ditt Subcard®-medlemskap ber vi dig att skicka oss ett email.

 

17. Personuppgiftsskydd

Vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy vilken utgör del av dessa Villkor. Vi ber dig att läsa vår Personuppgiftspolicy innan du registrerar dig hos oss.

 

18. Klagomål och frågor

Om du är missnöjd med tjänsten du erhållit, vänligen skicka oss ett email med ditt klagomål eller fråga. Vi kommer att besvara detta utan oskäligt dröjsmål.

Om du fortfarande inte är nöjd med våra tjänster och hur vi hanterat ditt klagomål eller fråga ska du kontakta Datainspektionen genom att klicka på följande länk https://www.datainspektionen.se/. Där kan du även finna värdefull information kring dataskyddslagstiftning.

 

19. Support Desk

När du lämnar ett klagomål, en fråga eller du behöver någon typ av assistans (“fråga”), kommer dina personuppgifter att samlas in, behandlas och lagras av IPC Europe och informationen som vi har samlat in i enlighet med vad du självmant lämnat till oss. Detaljer angående hur dina personuppgifter behandlas i detta hänseende finns i vår Personuppgiftspolicy. Vänligen läs vår Personuppgiftspolicy för att få mer detaljer kring IPC Europe och delning av personuppgifter.

IPC Europe kan också kontakta dig om du vinner en Kampanj och du har accepterat att motta marknadsföring enligt inställningarna i Samtyckescentret. För mer detaljer ber vi dig läsa vår Personuppgiftspolicy.

 

20. Ändringar

Vi kan när som helst komma att revidera och/eller ändra dessa Villkor. Om det görs väsentliga förändringar i dessa Villkor kommer vi att meddela dig via email eller elektroniskt genom meddelande på vår Site eller på annat sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Vi uppmanar dig att med jämna mellanrum granska gällande Villkor och Personuppgiftspolicy för denna Site eftersom dessa är bindande. Således kommer fortsatt användning av Siten efter publicering eller meddelande om förändring i dessa Villkor eller Personuppgiftspolicy anses utgöra ditt godkännande att vara bunden till sådan ändring.  

 

21. Tillämplig lag

Dessa Villkor ska styras och tolkas i enlighet med engelsk lag. Engelsk domstol ska vara behörig domstol.  

 

22. Fullständig reglering

Dessa Villkor och Personuppgiftspolicy utgör en fullständig reglering mellan oss och dig i anledning av din användning av Siten.

 

Versionsnummer: TC_se_1.0 –   May 2018