Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET SUBCARD®-LOYALITEITSPROGRAMMA

Het Subcard®-loyaliteitsprogramma (“Subcard®”) wordt geëxploiteerd en beheerd door Eat Commerce Limited by guarantee. “Eat Commerce” is gevestigd in Engeland en Wales te 40 Oxford Road, High Wycombe, Buckinghamshire HP11 2EE, Verenigd Koninkrijk onder nummer 06257445.

Eat Commerce is een dochteronderneming van European Independent Purchasing Company Ltd (handelend onder de naam IPC Europe) waarvan de leden bestaan uit Subway®-franchisees (we verwijzen onafhankelijk of samen naar “Eat Commerce” of “IPC Europe” als “we”, “wij”, “ons“ of “onze”). 

NB: de Subway®-groep met inbegrip van zijn gelieerde bedrijven en dochterondernemingen is een andere onderneming. Bezoek voor meer informatie over Subway® en zijn gelieerde bedrijven en dochterondernemingen de Subway®-website op  http://www.subway.com/nl-NL.

Wil je meer informatie over hoe we je persoonsgegevens delen, lees dan de privacyverklaring

Wanneer je met een van deze bedrijven te maken hebt, is de “verwerker“ van jouw persoonsgegevens het bedrijf waarmee je communiceert of waarmee jouw gegevens zijn gedeeld. Een “verwerker“ is een bedrijf dat beslist waarom en hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

1. Gebruiksvoorwaarden

De algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op deze website https://subcard.nl(“site”). Door de site, de mobiele applicatie, deelname aan het programma en het gebruik/de registratie van je Subcard® te aanvaarden en het gebruik daarvan voort te zetten, aanvaard je de voorwaarden. Als je niet met deze voorwaarden akkoord gaat, verlaat de site dan onmiddellijk en navigeer niet op deze site of gebruik deze niet. Deze voorwaarden vormen een bindend contract.

Om deel te nemen aan Subcard®, de mobiele Subcard®-applicatie (“Subcard® app”) van de Google Play store of de Apple App store downloaden en je registreren. 

Om Subcard®-lid te worden, moet je in Nederland wonen en ouder zijn dan 18 jaar.

Kinderen onder de 18 jaar mogen niet aan Subcard® deelnemen. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.

Je mag op grond van deze voorwaarden geen enkel recht in sublicentie geven of op andere wijze overdragen.

Prijzen en wedstrijden

Er kan sprake zijn van prijspromoties, prijstrekkingen, wedstrijden, weggeven van prijzen en andere promotieactiviteiten (“promotie”) die op de site vermeld staan of waarvoor Subway® reclame maakt. De promoties vallen onder de specifieke voorwaarden voor die promoties. We raden je aan deze eerst te lezen, als je daaraan deel wilt nemen.

We kunnen je gegevens ook delen met een derde partij die dat aan de promotie deelneemt en eventueel de prijs voor de winnaar levert. Als je meer informatie wilt hebben over deze derde partijen, lees dan de privacyverklaring van het evenement voordat je deelneemt. Als jij wint, kunnen we telefonisch of per e-mail contact met je opnemen om je te laten weten welke prijs je hebt gewonnen.

NB: Je kunt je op elk moment afmelden door in te loggen en je voorkeuren in het toestemmingscentrum te wijzigen.

2. Minderjarigen

Jij bent verantwoordelijk en verklaart dat je ten minste 18 jaar bent en dat je wettelijk bevoegd bent om met deze voorwaarden in te stemmen en conform deze voorwaarden gebruik van deze site te maken. We raden aan toezicht te houden op minderjarigen die onder jouw voogdij staan. Als je meent dat een kind van onder de 18 jaar vrijwillig persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. We zullen dan alle redelijke maatregelen treffen om dergelijke informatie conform de toepasselijke wet te verwijderen.  Je verklaart ook dat alle verstrekte informatie juist en accuraat is. Alle onjuiste of frauduleuze informatie valt onder jouw verantwoordelijkheid en we behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken je account op elk moment te annuleren of op te schorten als je in strijd met deze voorwaarden handelt.

We verzamelen geen gegevens van kinderen. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring. https://subcard.nl

3. De kaart

De kaart wordt uitgegeven door en blijft eigendom van Eat Commerce. Eat Commerce behoudt zich op elk moment naar eigen goeddunken het recht voor zonder voorafgaande aankondiging niet langer kaarten uit te geven en deze voorwaarden te wijzigen dan wel kaarten te beëindigen, het intrekken of annuleren van de Subcard®-app en/of punten die mogelijk zijn verzameld.

Alleen de persoon die de kaart heeft aangevraagd en zich daarvoor heeft geregistreerd, kan deze gebruiken. Per Subcard®-lid wordt slechts één kaart uitgegeven.

Download de Subcard®-app om je kaart te registreren en volg de instructies. De kaart is niet-overdraagbaar en kan uitsluitend voor eigen gebruik in deelnemende Subway®-restaurants worden gebruikt. 

De kaart is een loyaliteitskaart en wordt en kan niet worden gebruikt als creditcard, garantiekaart of bewijs van leeftijd of identiteit. 

4. Subcard®-app

De Subcard®-app is uitsluitend beschikbaar op compatibele mobiele telefoons. 

De Subcard®-app genereert een QR-code op een compatibele mobiele telefoon.  

 
Eat-Commerce Limited behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken een gebruiker van de Subcard® -app te blokkeren wanneer de gebruiker zich niet aan deze voorwaarden houdt. 

5. Punten

Punten worden als volgt toegekend:

  • niet-geregistreerde Subcard®-leden: wanneer een Subcard®-app niet is geregistreerd, worden 5 punten verdiend per € 1,50 aan aankopen die bij Subway®-filialen in Nederland worden gedaan.
  • geregistreerde Subcard®-leden: wanneer een Subcard®-app is geregistreerd (na activering van het account door te klikken op de link in de e-mail die we hebben gestuurd), worden 10 punten verdiend per € 1,50 aan aankopen die bij Subway®-filialen in Nederland worden gedaan (“standaardpunten”); 
  • dubbele punten: wanneer een Subcard®-appis geregistreerd en getriggerd (conform onderstaande alinea) en de app wordt binnen een periode van 7 (zeven) dagen tweemaal gescand,  worden 20 punten verdiend per € 1,50 aan aankopen die bij Subway®-filialen in Nederland worden gedaan (“dubbele punten”).

Een geregistreerd Subcard®-lid heeft de mogelijkheid dubbele punten te verdienen: een Subcard®-app wordt getriggerd als een Subcard®-lid in een periode van 7 (zeven) dagen twee aankopen doet. De eerste aankoop waarvoor een Subcard®-app wordt gescand, wordt niet meegeteld, en dat geldt ook voor eventuele latere aankopen op die dag. Een Subcard®-lid moet minste één aankoop binnen 7 (zeven) dagen na zijn of haar meest recente aankoop doen om dubbele punten te verdienen en vervolgens ten minste één aankoop binnen 7 (zeven) dagen na zijn of haar meest recente aankoop blijven doen om dubbele punten te blijven ontvangen. Een Subcard®-lid verdient niet langer dubbele punten als hij of zij niet binnen 7 dagen na elkaar aankopen blijft doen. In dat geval krijgt hij of zij weer standaardpunten. Er worden weer dubbele punten uitgedeeld zodra een Subcard®-lid twee aankopen doet binnen een periode van 7 (zeven) dagen als bepaald in deze alinea.                

Eerste registratie: Een Subcard®-lid verdient bij elke aankoop dubbele punten gedurende 28 dagen vanaf de eerste registratie. Na de eerste 28 dagen volgend op de registratie verdient een Subcard®-lid standaardpunten en, indien van toepassing, dubbele punten, zoals hierboven omschreven. Punten die vóór de registratie van de Subcard®-app zijn verdiend, worden niet met terugwerkende kracht bijgewerkt of aangevuld.         

 
De  Subcard®-app moet bij het verkooppunt worden gescand om de punten te verdienen, en dubbele punten worden niet met terugwerkende kracht toegekend wanneer een Subcard®-lid verzuimt de Subcard®-app bij een transactie te tonen. 

Eat Commerce behoudt zich het recht voor op elk moment de in Nederland toegekende punten qua hoeveelheid en waarde te wijzigen. Eat Commerce kondigt een dergelijke wijziging 14 dagen van tevoren langs elektronische weg aan. Alle tot op de datum van de wijziging verzamelde punten kunnen echter worden ingewisseld conform deze algemene voorwaarden.    

Het is mogelijk dat sommige promotieaanbiedingen niet met het verkrijgen van standaardpunten kunnen worden gecombineerd, dit ter beoordeling van Eat Commerce. Dubbele punten kunnen in combinatie met Subsquad®-punten worden verdiend, maar niet in combinatie met andere aanbiedingen. Subsquad®-punten worden niet verdubbeld.                 

Er kunnen punten worden toegekend voor aankopen in Subway®-restaurants, die kunnen worden ingewisseld tegen producten in Subway®-restaurants waarvoor van tijd tot tijd wordt geadverteerd, en veranderingen daarin zijn mogelijk. Punten kunnen uitsluitend worden toegevoegd of ingewisseld op vertoon van je kaart of Subcard®-app  aan de kassa wanneer je voor een transactie betaalt. NB: Punten kunnen pas worden ingewisseld nadat je je Subcard®-app hebt geregistreerd en geactiveerd conform bovenstaande bepaling bij punt 5 over geregistreerde Subcard®-leden.     
Punten kunnen niet voor contant geld worden ingewisseld.         

Een Subcard®-lid kan altijd tot maximaal 5.000 punten verzamelen. Subcard® behoudt zich op elk moment het recht voor naar eigen goeddunken het maximumaantal te bezitten punten te verhogen of te verlagen. Dit dient binnen een redelijke termijn van tevoren langs elektronische weg te worden aangekondigd. Alle punten boven het gestelde maximum kunnen ongeldig worden verklaard.   

Subcard® heeft het recht een grens te stellen aan het aantal punten dat aan ieder Subcard®-lid mag worden toegekend, als het gaat om speciale promotieartikelen waarvoor extra punten worden toegekend.           

Subcard® heeft op elk moment het recht toegekende punten te annuleren als de producten waarop deze toekenning betrekking heeft, om de een of andere reden worden geretourneerd of afbesteld en het bedrag van de aankoopprijs wordt terugbetaald. 

Je Subcard®-lidmaatschap en je kaart hebben geen vaste vervaldatum. Als je echter gedurende 12 maanden of langer geen aankopen hebt gedaan, komen alle punten in verband met je lidmaatschap en/of kaart te vervallen en wordt je saldo weer op nul gezet. Je kunt een nieuwe vervangende kaart registreren of nieuwe punten op je bestaande kaart blijven ontvangen.          

6. Verlies van mobiele telefoon

Als je je mobiele telefoon verliest of als de Subcard®-app niet meer werkt, kan de Subcard®-app opnieuw worden gedownload, en op voorwaarde dat de account met je oorspronkelijke e-mailadres opnieuw wordt geactiveerd, worden je punten naar je nieuwe Subcard®-app overgeschreven. 


Subcard®
is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de telefoon en/of kan niet garanderen dat prijzen, beloningen, aanbiedingen of promoties beschikbaar zijn voor accounts die problemen hebben met de Subcard®-app.

7. Subsquad®

Om een nieuwe Subsquad® aan te maken, moet je een Squad-naam (tussen 3 en 30 tekens) invoeren en 1 tot 9 vrienden uitnodigen om zich bij je team te voegen (“Squad”). Met Subsquad® kunnen Subcard®-leden een Squad aanmaken. Binnen deze Squad kunnen andere Subcard®-leden met een geregistreerde Subcard® extra punten verdienen wanneer zij aankopen doen. Om aan Subsquad® deel te nemen, moet je je voor Subsquad® aanmelden en de Squad op bovengenoemde wijze tot stand brengen.

Om een Squad aan te maken, moet je over de bijgewerkte Subcard®- app beschikken en de functie activeren waarmee je deze kunt gebruiken. Vervolgens kun je je vrienden die Subcard®-lid zijn via e-mail en tekstberichten en tevens andere Subcard®-leden uitnodigen om aan jouw Squad deel te nemen.

Aan Subsquad® verstrekte gegevens worden bewaard conform de privacyverklaring van Subcard®. Klik op de volgende link voor meer informatie https://subcard.nl

NB: Om aan Subsquad® deel te nemen, moeten Subcard®-leden andere Subcard®-leden van hun Squad toestemming verlenen om hun Subcard®-gebruikersnaam te bekijken en meldingen te ontvangen met betrekking tot aankopen die een Squad-deelnemer in een Subway® -restaurant heeft gedaan om van deze aankopen te kunnen profiteren.               

Zodra Subcard®-leden een team van in totaal tussen 2 en 8 leden hebben samengesteld, krijgt de maker van elke Subsquad® een unieke alfanumerieke referentiecode waarmee andere Subcard®-leden zich bij de Squad kunnen voegen. Alleen personen met een geldige, geregistreerde Subcard® kunnen aan de Squad deelnemen. Er mag geen grove of aanstootgevende taal worden gebruikt. Subcard® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor grove of aanstootgevende taal en kan naar eigen goeddunken een Squad verwijderen of weigeren punten toe te kennen aan Subcard®-leden binnen een Squad die zulke taal bevat. 

Subcard®-leden kunnen slechts van één Subsquad® tegelijk lid zijn. Als je een Subsquad® wilt verlaten, kun je dat op elk moment doen door de link en instructies in het Subsquad®-scherm, “Deze Subsquad®verlaten” te volgen.    

Zodra een Subsquad® is aangemaakt, ontvangen de leden van de Squad push-notificaties die via de Subcard®- app worden verstuurd om elk lid van de Squad op de hoogte te brengen wanneer een ander lid van de Squad in een Subway®-restaurant met zijn of haar Subcard® een aankoop heeft gedaan. Als ten minste één lid van de Squad binnen 4 uur nadat een ander lid een aankoop heeft gedaan, eveneens een aankoop doet (“in aanmerking komende termijn”), krijgen beide leden van die Squad die een aankoop hebben gedaan, 50 extra punten op hun Subcard® bijgeschreven. De overige leden van de Squad krijgen geen extra punten op grond van die aankoop omdat zij binnen de in aanmerking komende termijn geen aankoop hebben gedaan. Elke aankoop buiten de in aanmerking komende termijn leidt tot de start van een nieuwe termijn. Ten minste twee leden van een Squad moeten binnen de in aanmerking komende termijn een aankoop doen om punten toegekend te krijgen. 

Bonuspunten worden slechts eenmaal binnen een in aanmerking komende termijn toegekend. Wanneer een ander Squad-lid binnen dezelfde in aanmerking komende termijn aanvullende aankopen doet, ontvangt hij of zij alleen punten conform de gebruikelijke toekenning van Subcard® -punten (zoals hierboven uiteengezet). In aanmerking komende termijnen overlappen elkaar niet. Een periode van 24 uur kan maximaal 6 gestelde termijnen bevatten waarin 50 extra punten kunnen worden verdiend, in totaal ten hoogste 300 extra punten in een periode van 24 uur, afhankelijk van de aankopen die daarvoor in aanmerking komen en die conform deze voorwaarden worden gedaan. De volgende werkdag worden de punten getoond op de Subsquad® -functie van de Subcard®-app
Voor aankopen die buiten de in aanmerking komende termijn worden gedaan maar wel binnen 24 uur na de oorspronkelijke aankoop die een in aanmerking komende termijn in werking zet, kunnen, naar eigen goeddunken van Subcard®, 50 extra punten worden toegekend, wanneer de aankoop wordt vertraagd door wachtrijen, de beschikbaarheid van restaurants of andere factoren die gevolgen hebben voor de aankoop in een restaurant en waar het Subcard®-lid geen invloed op heeft.               

Subcard® behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen in de toekenning van de punten aan leden van de Squad die van Subsquad® gebruik maken. Subcard® behoudt zich het recht voor Subsquad® op elk moment te beëindigen. 

Punten die met Subsquad® worden verdiend, gelden uitsluitend voor aankopen in deelnemende Subway®-restaurants in Nederland. Er gelden geen minimale bestedingsvereisten voor Subsquad®-aankopen waarvoor extra punten kunnen worden toegekend. 


Subsquad®
-bonuspunten worden niet toegekend voor aankopen waarbij een Subcard®-tegoedbon is uitgereikt door een  Subway®-restaurant. Subcard® behoudt zich het recht voor punten van een Subcard®-account te verwijderen als het vermoeden bestaat dat deze door fraude of in strijd met deze voorwaarden zijn verkregen. 

8. Intellectuele-eigendomsrechten

Deze site bevat materiaal zoals handelsmerken, auteursrechten, aanbiedingsvormen, servicemerken en/of andere intellectuele eigendommen van Eat Commerce, een andere derde partij of Subway®, die in licentie zijn gegeven aan Eat Commerce en/of IPC Europe.

De site bevat ook regelingen, ontwerpen en opmaak, software en andere toepassingen. Deze lijst wordt niet getoond om te dienen als een compleet overzicht van alle rechten die in ons bezit zijn of voor ons of door ons in licentie zijn gegeven. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend, worden voorbehouden. We verlenen je een beperkte, niet-exclusieve licentie om de intellectuele eigendom uitsluitend voor persoonlijk gebruik te bekijken en te benutten. Elke vorm van commercieel gebruik is streng verboden.

Deze site mag niet worden gebruikt in strijd met deze voorwaarden of met enige toepasselijke wet of rechten van derden. Als je deze site gebruikt voor een op grond van deze voorwaarden onwettig of verboden doel waardoor civiele of strafwetgeving wordt overtreden, is dat jouw verantwoordelijkheid. Jij bent dan aansprakelijk voor zulke handelingen en wij of Subway® zijn niet aansprakelijk voor deze handelingen. Subcard® zal je Subcard®-lidmaatschap dan onmiddellijk annuleren en jij moet alle kopieën van de materialen die je hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

Je gaat ermee akkoord dat in geval van ongeoorloofd gebruik van dit intellectuele eigendom dat Subcard® of Subway® onherstelbare schade berokkent, zij het recht hebben een gerechtelijk bevel te verkrijgen naast andere rechtsmiddelen die volgens het recht of in billijkheid beschikbaar zijn.

Je gaat er tevens mee akkoord geen inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten van derden op deze site.

9. Virussen

We garanderen niet dat deze site veilig en vrij van bugs of virussen is. Het is jouw verantwoordelijkheid je informatietechnologie, computerprogramma‘s en platform te configureren om toegang tot onze site te krijgen. Je moet je eigen virusbeschermingssoftware gebruiken.

Je mag de juiste werking van de site of de verleende diensten niet belemmeren en geen bestanden, gegevens of ander materiaal verzenden die door een computervirus aangetaste gegevens, worms, trojan horses of andere instructies of een ontwerp bevatten waardoor gegevens of een programmering worden gewist of waardoor de site of een apparaat of systeem buiten werking wordt gesteld of niet langer volledig kan worden gebruikt op de wijze waarvoor deze zijn bedoeld. Je mag aan of via de site geen berichten versturen waardoor lokale of internationale wetgeving wordt overtreden en/of die lasterlijk, smadelijk, beledigend of obsceen materiaal bevatten of inbreuk op de rechten van een derde maken. Jij bent aansprakelijk voor de in dit punt beschreven handelingen.

10. Links naar derden

Deze site bevat links naar andere websites van derden die geen onderdeel vormen van Subcard® en niet door Subcard® zijn beoordeeld. De informatie in deze links van andere derden valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de algemene voorwaarden en privacyverklaring op de websites van derden te lezen, omdat het alleen jouw verantwoordelijkheid is wanneer je besluit daarvan gebruik te maken. Zij kunnen je persoonsgegevens met ons delen, maar voor dit delen van informatie geldt de privacyverklaring van die derde, niet die van ons. In situaties waar jouw persoonsgegevens met ons worden gedeeld, worden wij als de “verwerker” aangemerkt als omschreven in de geldende relevante wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wij zullen onze wettelijke taken als “verwerker” uitvoeren.

11. Afwijzing van aansprakelijkheid

Elke uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is van toepassing op ons (Eat-Commerce Limited en/of IPC Europe) Subway®, bestuurders, werknemers en agenten van deze entiteiten.

De informatie en diensten die door deze site worden geleverd, worden in de feitelijke staat aangeboden zonder enige uitdrukkelijke of impliciete voorwaarde of garantie. Wij geven geen uitdrukkelijke of impliciete garantie met inbegrip van doch niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of foutloosheid, dat deze sites of de servers ervan vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten of defecten.

Wij sluiten geen aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van eigen grove nalatigheid of fraude of bedrieglijke voorstelling noch enige andere aansprakelijkheid die volgens de Engelse wet niet kan worden uitgesloten.

Wij geven geen garantie ten aanzien van enige inhoud van deze site en je gaat ermee akkoord dat je deze site op eigen risico gebruikt en voor zover dat door de wet is toegestaan. Wij sluiten alle condities, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die op deze site of enige inhoud ervan van toepassing kunnen zijn, ongeacht of deze een impliciet of uitdrukkelijk karakter hebben.

Wij zijn tegenover geen enkele gebruiker aansprakelijk voor verlies of schade, op grond van een overeenkomst, een onrechtmatige daad met inbegrip van nalatigheid, de niet-naleving van een wettelijke plicht of anderszins, zelfs wanneer deze te voorzien waren, als deze voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze site of met het onvermogen om deze site te gebruiken, verlies of schade als gevolg van een virus, een gedistribueerde verstikkingsaanval of een andere schadelijke technologie, gegevens of eigendomsrechtelijk materiaal die uw computer of apparatuur kunnen infecteren.

12. Vrijwaringsverklaring

ALS JE NIET IN OVEREENSTEMMING MET DEZE VOORWAARDEN HANDELT, BEN JE AANSPRAKELIJK EN VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE KOSTEN DIE WIJ OF ONZE FRANCHISEES ALS RECHTSTREEKS GEVOLG VAN JOUW VERZUIM MAKEN. ALS WIJ VERZUIMEN OF NALATEN ENIGE VAN ONZE RECHTEN OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN TE DOEN GELDEN, BETEKENT DAT NIET DAT WIJ AFSTAND DOEN VAN DAT RECHT OF ONZE ANDERE RECHTEN. UITOEFENING OF GEDEELTELIJKE UITOEFENING VAN EEN RECHT OF RECHTSMIDDEL SLUIT DE ANDERE OF VERDERE UITOEFENING VAN EEN RECHT OF RECHTSMIDDEL NIET UIT.

13. Beperking van aansprakelijkheid

WIJ SLUITEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID ALS TOEGESTAAN DOOR DE WET UIT VOOR ELK BEDRAG AAN OF SOORT SCHADE DIE AAN JOU OF EEN DERDE KAN WORDEN VEROORZAAKT, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE IN VERBAND MET DEZE SITE OP WELKE WIJZE DAN OOK. 

14. Veiligheid

Wanneer je een account aanmaakt, vragen we je om een gebruikersnaam en wachtwoord die worden gebruikt om je account te beveiligen. De veiligheid van je account is jouw verantwoordelijkheid en jij bent verantwoordelijk als iemand anders je account gebruikt,of je wachtwoord deelt.

Houd je gebruikersnaam en wachtwoord geheim en deel deze met niemand. Als je denkt dat je je wachtwoord bent vergeten of dat je account is gehackt, laat ons dat dan onmiddellijk weten zodat we het probleem kunnen onderzoeken. Het is mogelijk dat we in de tussentijd je wachtwoord moeten opschorten.

15. Meldingen

Lees de privacyverklaring om te zien welke verschillende soorten meldingen we versturen, hoe we contact opnemen en welke opties je hebt om je aan en af te melden.

16. Opzegging

Je hebt het recht op elk moment je Subcard®-lidmaatschap op te zeggen. Als je dat doet, verlies je het recht om alle ongebruikte punten in te wisselen en we zullen dan je account wissen met inbegrip van je persoonlijke gegevens, tenzij er een wettelijke reden is om deze voor een langere periode te bewaren. Stuur ons een e-mail om je Subcard®-lidmaatschap op te zeggen.

17. Gegevensbescherming

Wij verzamelen, bewaren en verwerken je persoonsgegevens conform onze privacyverklaring die deel uitmaakt van deze voorwaarden. Lees eerst onze privacyverklaring voordat je je bij ons registreert.

18. Klachten en vragen

Als je niet tevreden bent over de verleende diensten, stuur ons dan een e-mail met je klacht of vraag die zonder onnodige vertraging zal worden beantwoord.

Als je dan nog steeds ontevreden over onze diensten en over hoe we je klacht of vraag hebben afgehandeld, dien je contact met de Autoriteit Persoonsgegevens op te nemen door op de volgende link te klikken: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Je vindt ook nuttige informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming.

19. Support Desk

Wanneer je een klacht indient, een vraag stelt of enige vorm van ondersteuning nodig hebt (“vraag”), worden je persoonsgegevens door IPC Europe verzameld, verwerkt en opgeslagen, en de informatie die we verzamelen op basis van wat jij ons vrijwillig toestuurt. Meer informatie over hoe je persoonsgegevens in dit verband worden behandeld, is te vinden in de privacyverklaring. Lees de privacyverklaring voor meer informatie over IPC Europe en het delen van gegevens.

IPC Europe kan ook contact met je opnemen als je winnaar bent van een promotie, wanneer je je in het toestemmingscentrum voor marketing hebt aangemeld. Voor meer informatie lees de privacyverklaring.

20. Wijzigingen

Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment herzien en/of wijzigen. Als er een belangrijke wijziging in deze voorwaarden plaatsvindt, zullen we je daarvan per e-mail of langs andere elektronische weg op de hoogte brengen via een aankondiging op onze site of anderszins als door de toepasselijke wetgeving wordt vereist. Wij raden je aan deze voorwaarden en de privacyverklaring van deze site regelmatig te bekijken omdat deze bindend zijn. Als je de site dus na de aankondiging of kennisgeving van een wijziging in de voorwaarden of in de privacyverklaring blijft gebruiken, ga je ermee akkoord dat je aan deze wijziging bent gebonden. 

21. Rechtsbevoegdheid

Deze voorwaarden worden beheerst door Engels recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken. 

22. Volledigheid

Deze voorwaarden en de privacyverklaring vormen de volledige overeenkomst tussen ons en jou met betrekking tot het gebruik van deze site.

Version number: 1.0 – May 2018